1. Examensarbeten för våren 2020.

    Vi söker nu studenter för 3 exjobb under våren 2020. Simulering av kundbeteenden: https://smartr.se/wp-content/uploads/2019/10/Kundsimulering.pdf (För detta projektet är vi klara med rekryteringen) Datadriven läkemedelsinnovation med ickelinjära dimensionsreduceringsalgoritmer: https://smartr.se/wp-content/uploads/2019/10/ML-for-drug-discovery.pdf (För detta projektet är vi klara med rekryteringen) Approximativ likelihood med hjälp av djupinlärning: https://smartr.se/wp-content/uploads/2019/10/Surrogate-likelihood.pdf (För detta projektet är vi klara med rekryteringen) Djupinlärning för finansiell risk:…

  2. Validering av AI-modeller.

    En viktig fråga kopplad till utveckling och användning av maskininlärning och AI är hur väl algoritmerna presterar och fyller sitt syfte. Smartr gjorde en översyn av en kunds algoritmportfölj utifrån aspekter som exempelvis prediktiv styrka och stabilitet över tid i såväl underliggande data som algoritm.

  3. Handledning av WASP-doktorander inom AI.

    Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) är Sveriges största riktade satsning mot forskning någonsin, och en betydelsefull injektion till vår domän. En av forskarskolorna inom WASP är inriktad mot matematik och AI. Den 4:e december 2019 fick vi den fantastiskt roliga nyheten att vi beviljats finansiering från WASP för två nya doktorander. Det…