1. Apply for a free AI-Baking Design Sprint!

    Based on our own tool the Data Bakery and inspired by Google Design sprint we have taken the next step towards combining data, design, and business to fast-forward your next AI initiative. The AI-Baking Design Sprint allows us to work closely with your organization to shortening the time from idea to real action by in a structured way explore…

  2. Precisa och förarspecifika leveransaviseringar.

    Precisionen i aviseringar inför leverans till kund skiljer sig stort mellan bolag. Med lite statistik kan man lätt skapa större kundnöjdhet genom att avisera ett smalare tidsfönster. Vi hjälper ett industriföretag att generera tillförlitliga tidsfönster för sina leveranser. Som positiv bieffekt förbättras deras processer och infrastruktur kring data och de tar ett eller två steg…