Grundforskning – sannolikhetsteori och numerisk analys.

Flera av oss på Smartr är doktorer och vissa av oss är fortfarande lite aktiva i våra respektive forskningsfält. När vi initierar nya projekt så ligger de närmare vårt kärnfokus på Smartr och handlar ofta om tillämpningar eller metodik och algoritmer för djupinlärning. Här är två artiklar från 2019 om teori och numeriska metoder för ekvationer från sannolikhetsteorin som inte berör AI.

Tidskriftartikel:

Skickad till tidskrift:

Finite element approximation of Lyapunov equations for the computation of quadratic functionals of SPDEs

Comments are closed.