Handledning av WASP-doktorander inom AI.

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) är Sveriges största riktade satsning mot forskning någonsin, och en betydelsefull injektion till vår domän. En av forskarskolorna inom WASP är inriktad mot matematik och AI.

Den 4:e december 2019 fick vi den fantastiskt roliga nyheten att vi beviljats finansiering från WASP för två nya doktorander. Det ena projektet är framtaget av oss, och vi är huvudhandledare. Det handlar om djupinlärning för det optimala filterproblemet, vilket väntas kunna resultera i skalbara sensorfusionsalgoritmer som kan skapa stor nytta inom fordonsindustrin och andra branscher. 

Det andra projektet handlar om differentialgeometriska metoder för AI och datorseende, och där är vi biträdande handledare. 

Rekrytering till båda projekten är pågående. Ansökan är öppen till 6:e mars.

http://www.chalmers.se/en/departments/math/research/research-groups/AIMS/Pages/ai-project-10.aspx

Smartr bistår sedan tidigare med biträdande handledare till WASP-doktoranden Filip Wikman på Matematiska Vetenskaper, Chalmers. Filip jobbar med kopplingen mellan så kallade residualnätverk, dynamiska system och reglerteori.

https://www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/filipwi.aspx

Genom att jobba nära forskningsfronten får vi viktig spets och ett rikt nätverk inom akademien.

Comments are closed.