1. Examensarbeten för våren 2020.

  Vi söker nu studenter för 3 exjobb under våren 2020. Datadriven läkemedelsinnovation med ickelinjära dimensionsreduceringsalgoritmer: https://smartr.se/wp-content/uploads/2019/10/ML-for-drug-discovery.pdf (För detta projekt söker vi (ytterligare) en student) Simulering av kundbeteenden: https://smartr.se/wp-content/uploads/2019/10/Kundsimulering.pdf (För detta projektet är vi klara med rekryteringen) Approximativ likelihood med hjälp av djupinlärning: https://smartr.se/wp-content/uploads/2019/10/Surrogate-likelihood.pdf (För detta projektet är vi klara med rekryteringen) Djupinlärning för finansiell risk:…

 2. Validering av AI-modeller.

  En viktig fråga kopplad till utveckling och användning av maskininlärning och AI är hur väl algoritmerna presterar och fyller sitt syfte. Smartr gjorde en översyn av en kunds algoritmportfölj utifrån aspekter som exempelvis prediktiv styrka och stabilitet över tid i såväl underliggande data som algoritm.

 3. Kvalificerade sälj-leads genom datautbyte.

  Bolag inom samma koncern kan använda varandras kunddatabaser för att hitta relevanta sälj-leads. I den här pilotstudien undersökte vi hur två industribolag ur samma koncern kan använda AI och varandras kunddatabaser för att automatiskt identifiera potentiella leads.

 4. Handledning av WASP-doktorand inom AI.

  Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) är Sveriges största riktade satsning mot forskning någonsin, och en viktig satsning inom vår domän. En av forskarskolorna inom WASP är inriktad mot matematik och AI. Smartr bistår med biträdande handledare till WASP-doktoranden Filip Wikman på Matematiska Vetenskaper, Chalmers. Filip jobbar med kopplingen mellan så kallade residualnätverk,…