1. Apply for a free AI-Baking Design Sprint!

  Based on our own tool the Data Bakery and inspired by Google Design sprint we have taken the next step towards combining data, design, and business to fast-forward your next AI initiative. The AI-Baking Design Sprint allows us to work closely with your organization to shortening the time from idea to real action by in a structured way explore…

 2. Examensarbeten för våren 2020.

  Vi söker nu studenter för 3 exjobb under våren 2020. Simulering av kundbeteenden: https://smartr.se/wp-content/uploads/2019/10/Kundsimulering.pdf (För detta projektet är vi klara med rekryteringen) Datadriven läkemedelsinnovation med ickelinjära dimensionsreduceringsalgoritmer: https://smartr.se/wp-content/uploads/2019/10/ML-for-drug-discovery.pdf (För detta projektet är vi klara med rekryteringen) Approximativ likelihood med hjälp av djupinlärning: https://smartr.se/wp-content/uploads/2019/10/Surrogate-likelihood.pdf (För detta projektet är vi klara med rekryteringen) Djupinlärning för finansiell risk:…

 3. Validering av AI-modeller.

  En viktig fråga kopplad till utveckling och användning av maskininlärning och AI är hur väl algoritmerna presterar och fyller sitt syfte. Smartr gjorde en översyn av en kunds algoritmportfölj utifrån aspekter som exempelvis prediktiv styrka och stabilitet över tid i såväl underliggande data som algoritm.

 4. Kvalificerade sälj-leads genom datautbyte.

  Bolag inom samma koncern kan använda varandras kunddatabaser för att hitta relevanta sälj-leads. I den här pilotstudien undersökte vi hur två industribolag ur samma koncern kan använda AI och varandras kunddatabaser för att automatiskt identifiera potentiella leads.