1. Examensarbeten för våren 2020.

    Vi söker nu studenter för 3 exjobb under våren 2020. Datadriven läkemedelsinnovation med ickelinjära dimensionsreduceringsalgoritmer: https://smartr.se/wp-content/uploads/2019/10/ML-for-drug-discovery.pdf (För detta projekt söker vi (ytterligare) en student) Simulering av kundbeteenden: https://smartr.se/wp-content/uploads/2019/10/Kundsimulering.pdf (För detta projektet är vi klara med rekryteringen) Approximativ likelihood med hjälp av djupinlärning: https://smartr.se/wp-content/uploads/2019/10/Surrogate-likelihood.pdf (För detta projektet är vi klara med rekryteringen) Djupinlärning för finansiell risk:…

  2. Handledning av WASP-doktorand inom AI.

    Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) är Sveriges största riktade satsning mot forskning någonsin, och en viktig satsning inom vår domän. En av forskarskolorna inom WASP är inriktad mot matematik och AI. Smartr bistår med biträdande handledare till WASP-doktoranden Filip Wikman på Matematiska Vetenskaper, Chalmers. Filip jobbar med kopplingen mellan så kallade residualnätverk,…

  3. Grundforskning – sannolikhetsteori och numerisk analys.

    Flera av oss på Smartr är doktorer och vissa av oss är fortfarande lite aktiva i våra respektive forskningsfält. När vi initierar nya projekt så ligger de närmare vårt kärnfokus på Smartr och handlar ofta om tillämpningar eller metodik och algoritmer för djupinlärning. Här är två artiklar från 2019 om teori och numeriska metoder för…