1. Kvalificerade sälj-leads genom datautbyte.

    Bolag inom samma koncern kan använda varandras kunddatabaser för att hitta relevanta sälj-leads. I den här pilotstudien undersökte vi hur två industribolag ur samma koncern kan använda AI och varandras kunddatabaser för att automatiskt identifiera potentiella leads.

  2. Precisa och förarspecifika leveransaviseringar.

    Precisionen i aviseringar inför leverans till kund skiljer sig stort mellan bolag. Med lite statistik kan man lätt skapa större kundnöjdhet genom att avisera ett smalare tidsfönster. Vi hjälper ett industriföretag att generera tillförlitliga tidsfönster för sina leveranser. Som positiv bieffekt förbättras deras processer och infrastruktur kring data och de tar ett eller två steg…

  3. Precisa och förarspecifika leveransaviseringar.

    Precisionen i aviseringar inför leverans till kund skiljer sig stort mellan bolag. Med lite statistik kan man lätt skapa större kundnöjdhet genom att avisera ett smalare tidsfönster. Vi hjälper ett industriföretag att generera tillförlitliga tidsfönster för sina leveranser. Som positiv bieffekt förbättras deras processer och infrastruktur kring data och de tar ett eller två steg…