1. Precisa och förarspecifika leveransaviseringar.

    Precisionen i aviseringar inför leverans till kund skiljer sig stort mellan bolag. Med lite statistik kan man lätt skapa större kundnöjdhet genom att avisera ett smalare tidsfönster. Vi hjälper ett industriföretag att generera tillförlitliga tidsfönster för sina leveranser. Som positiv bieffekt förbättras deras processer och infrastruktur kring data och de tar ett eller två steg…

  2. Utvecklingsplattform för hackathon.

    Ett företag som har tillgång till värdefull intern data kan skapa förutsättningar för datadriven innovation genom att vända sig utåt och dela med sig av sin data via exempelvis ett hackathon. Smartr ansvarar för utveckling av en data- och api-plattform för ett hackathon som handlar om att skapa meningsfulla tjänster för ett mer hållbart samhälle….

  3. Precisa och förarspecifika leveransaviseringar.

    Precisionen i aviseringar inför leverans till kund skiljer sig stort mellan bolag. Med lite statistik kan man lätt skapa större kundnöjdhet genom att avisera ett smalare tidsfönster. Vi hjälper ett industriföretag att generera tillförlitliga tidsfönster för sina leveranser. Som positiv bieffekt förbättras deras processer och infrastruktur kring data och de tar ett eller två steg…