1. Kvalificerade sälj-leads genom datautbyte.

    Bolag inom samma koncern kan använda varandras kunddatabaser för att hitta relevanta sälj-leads. I den här pilotstudien undersökte vi hur två industribolag ur samma koncern kan använda AI och varandras kunddatabaser för att automatiskt identifiera potentiella leads.