1. Grundforskning – sannolikhetsteori och numerisk analys.

    Flera av oss på Smartr är doktorer och vissa av oss är fortfarande lite aktiva i våra respektive forskningsfält. Här är två artiklar från 2019 om teori och numeriska metoder för ekvationer från sannolikhetsteorin. Finite element approximation of Lyapunov equations for the computation of quadratic functionals of SPDEs