AFFÄRSVÄRDE GENOM DATA

VI HJÄLPER VERKSAMHETER BLI MER DATADRIVNA

På SMARTR arbetar vi utifrån ett tydligt mål – att med fokus på hela värdekedjan för data hjälpa verksamheter bygga förmågor för att kunna kapitalisera på sina datatillgångar. Tillsammans definierar vi relevanta användningsområden för data, analytics och artificiell intelligens samt skapar de förutsättningar som krävs för att lyckas vid ett genomförande.


VI ERBJUDER SÅVÄL KOMPETENSER PÅ TIMBASIS SOM HELHETSLÖSNINGAR BESTÅENDE AV TVÄRFUNKTIONELLA TEAM

Datastrategi | Teknisk Arkitektur | Datalager | Visualisering | Analytics | Maskininlärning & AI

Datadrivna Kundinteraktioner, Produkter & Tjänster och Organisation


PRATA MED OSS

Smarter AI Sweden AB, Vallgatan 3, 411 16 Göteborg

Projekt/Karriär: Viktor Olsbo +46 705 339085

hej@smartr.se


SMARTR ÄR EN DEL AV VINK


©2018 All rights reserved